Jednoduché overenie B2B platieb a nevyplatených faktúr.

Viac o projekte Pridať dlžníka img

Projekt "unpaid.support"

...vznikol ako možná prevencia pred vytváraním platobnej neschopnosti podnikateľov, pre ochranu ich nákladov a času pred inými neplatiacimi podnikateľmi, ktorí za svoje objednané služby/tovar "zabudli" zaplatiť. Aktuálne je v systéme:

38

Dlhujúcich firiem

56

Faktúr po splatnosti

125 375

Nevyplatených €

img img

Máte neplatiacich klientov?

Každý môže mať dočasný problém s preklenutím nedostatočného cashflow vo firme. Avšak objednanie si služby/tovaru od "kolegu" podnikateľa s vedomím, že nie je na to vo firme dostatočný cashflow, spôsobuje reťazovú reakciu platobnej neschopnosti. Hromadenie pohľadávok po splatnosti môže firme spôsobiť nemalé problémy.

Podnikateľ nie je banka

Nevyplatením faktúry si objednávateľ nemôže takýmto spôsobom vytvárať akýsi "úverový rámec" a neriešiť daný problém.

Férový prístup a B2B vzťahy

Vždy je potrebné udržať si dobré vzťahy do budúcnosti a dohodnúť sa minimálne na splátkach, ak došlo k dočasnej platobnej neschopnosti.

Výhody a ochrana

Pridaním dlžníka do projektu "unpaid.support" upozorníte iných na nesolventnosť firmy, ktorá v tejto chvíli nedokáže plniť finančné záväzky. Avšak aj inak solídnej firme sa môže stať, že práve doplatila na vlastných dlžníkov a nedokáže ďalej uhrádzať faktúry. Preto sa snažíme rozlišovať práve takéto prípady pri zadávaní nevyplatených faktúr.

Každý má právo na druhú šancu

Nezverejňujeme profily dlžníkov na sociálnych sieťach, žiadne SEO indexácie, ktoré ostávaju na webe mesiace po tom, ako dlžník faktúru vyplatil.

Ochrana súkromia a dohoda

Dlžník dostane upomienku e-mailom, na ktorú vie reagovať. Zoznam dlžníkov nie je voľne prístupný, pre vyhľadanie je potrebné uviesť IČO.

img

Ohodnotenie dlžníka

Paradoxne každý podnikateľ môže mať problém s cashflow. Avšak je rozdiel, ak sa zatajuje a zneužíva dôveru obchodného partnera, alebo sa postaví k problému, informuje dodávateľa a príde s riešením.

Ochrana informácií

Neposkytujeme Vaše zadané informácie inkasným spoločnostiam ani právnikom. Projekt chráni B2B vzťahy.

Ako to celé funguje?

Registrujte sa v projekte "UNPAID.SUPPORT" a pridajte svojich dlžníkov. Jednoduchá správa nevyplatených faktúr, dlžníkov, aktuálne prehľady.

Aké informácie môžete zverejniť?

V prípade, že je pohľadávka podložená, môže veriteľ právnickú osobu zverejniť bez obavy z právnych následkov či porušenia ochrany osobných údajov.

Aké faktúry môžete zverejniť?

Odporúčame zverejniť faktúry čo najskôr po splatnosti, ak neboli rozporované napríklad podaním reklamácie či vypovedaním objednávky pred dodaním služby.

Čo je B2B? "Business To Business"

Sú to obchodné vzťahy medzi dvoma alebo viacerými podnikmi pre ich potreby. Udržujme preto korektné vzťahy a vyplácajme to, čo sme si objednali!